Koncepcja


Opracowujemy:
koncepcje,
studia wykonalności
i biznes plany

Audyt


Wykonujemy audyty:
energetyczne, remontowe, efektywności energetycznej
oraz charakterystyki energetyczne

Wniosek
o dofinansowanie


Sporządzamy wnioski na dofinansowanie Inwestycji z:
WFOŚiGW, NFOŚiGW,
Ustawy Termomodernizacyjnej,
ze środków unijnych

Projekt
budowlany


Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze: sieci i instalacji sanitarnych oraz architektoniczne i instalacji elektrycznych

Nadzór
inwestorski


Prowadzimy nadzory:
inwestorskie, autorskie. Przygotowujemy dokumenty odbiorowe inwestycji:
protokoły badań, świadectwa energetyczne


Referencje