Oferta

Wykonujemy:

  • audyty energetyczne, remontowe i efektywności energetycznej,
  • projekty sieci i instalacji sanitarnych,
  • projekty architektoniczne i branżowe,
  • prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie,
  • certyfikaty energetyczne budynków i lokali mieszkalnych,
  • analizy finansowe, koncepcje, studia wykonalności i biznes plany,
  • wnioski na dofinansowanie inwestycji do: WFOŚiGW, NFOŚiGW, ze środków unijnych,
  • projekty założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla gmin.