Referencje

Powiat Radomszczański

Powiat Radomszczański

Projekty instalacji sanitarnych: kolektorów słonecznych do wspomagania instalacji c.w.u. w Szpitalu Powiatowym, budowa kotłowni na biomasę w Zespole Szkół w Przedborzu i nadzory inwestorskie.

Cały dokument [ PDF ]

Phin Consulting Sp. z o.o.

Phin Consulting Sp. z o.o.

Audyty energetyczne budynków, sieci cieplnych i źródeł ciepła w Szkołach Rolniczych: Dobryszyce, Stary Brześć i Bogdańczowice do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji - GIS.

Cały dokument [ PDF ]

Gmina Lgota Wielka

Gmina Lgota Wielka

Dokumentacja termomodernizacji wraz z audytem i wnioskiem aplikacyjnym do RPO dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej

Cały dokument [ PDF ]

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wola

Dokumentacje termomodernizacji budynków oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy

Cały dokument [ PDF ]

Starostwo Powiatowe w Łasku

Starostwo Powiatowe w Łasku

Projekty instalacji sanitarnych i pompy ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Łasku

Cały dokument [ PDF ]

Miasto Gmina Tomaszów Mazowiecki

Miasto Gmina Tomaszów Mazowiecki

Projekty instalacji sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej

Cały dokument [ PDF ]

Miasto Rybnik

Miasto Rybnik

Wykonanie Dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Miasta Rybnika

Cały dokument [ PDF ]

Geotermia Uniejów Sp. z o.o.

Geotermia Uniejów Sp. z o.o.

Nadzór inwestorski na budowie rurociągu wód geotermalnych

Cały dokument [ PDF ]

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Koncepcja techniczno-ekonomiczna wykorzystania ciepła odpadowego z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi

Cały dokument [ PDF ]

Powiat Wyszkowski

Powiat Wyszkowski

Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

Cały dokument [ PDF ]

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Opracowanie projektów budowlanych termomodernizacji budynków Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów PŁ

Cały dokument [ PDF ]

Gmina Koluszki

Gmina Koluszki

Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Koluszki w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną.

Cały dokument [ PDF ]

Gmina Andrespol

Gmina Andrespol

Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Andrespol w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną.

Cały dokument [ PDF ]

Gmina Ksawerów

Gmina Ksawerów

Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ksawerów w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną.

Cały dokument [ PDF ]